Klacht afhandeling

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over de door ons uitgevoerde reparatie of dienstverlening.
Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt.
Dit geldt ook in het geval dat het gerepareerde of gekochte product  de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten.

Als u een klacht bij ons indient zal die uiterlijk binnen 48 uur worden beantwoord.
Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u dat direct weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

Voor de goede orde, wij gaan ervan uit dat u deze pagina nooit hoeft te gebruiken en dat u al meteen, zoals het hoort, na telefonisch of mondeling contact adequaat geholpen bent.